cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
Výměnný formát

Jsou 2 možné varianty akcí v exportu:

 1. V exportu budou všechny aktuálně probíhající a budoucí akce a jakmile některá z exportu zmizí před začátkem konání, znamená to pro nás, že byla zrušena.
 2. V exportu budou všechny aktuálně probíhající a budoucí akce a bude použit element "canceled" pro předčasně zrušené akce.

Změny v exportu kontrolujeme jednou denně (brzy ráno) a ty následně zanášíme k nám do databáze.

Pro validaci vašeho zdroje dat můžete využít tento validátor.

Minimální XML záznam o jedné akci se skládá z unikátního ID (číselné nebo textové), názvu akce, místa konání a data začátku akce.

Hlavní element events musí mít označení verze 3.0.

Příklad minimálního xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<events version="3.0">
<event>
<id>1111</id>
<name>Název akce</name>
<places>
<place>
<city>Praha</city>
</place>
</places>
<dates>
<date>
<start_date>2011-03-12</start_date>
</date>
</dates>
</event>
</events>


Pro místo konání akce rozlišujeme několik typů:

 • město - element city
 • ulice - element street
 • objekt - element object (můžete uvést atribut id, kde uvedete vaše unikátní ID objektu)
 • zpřesnění místa - element other (tento element může být uveden vícekrát pro různé jazykové verze, potom je třeba přidat atribut lang)
 • souřadnice ve formátu WGS84 - element wgs84
 • země - element country
 • náhradní místo konání - element object_substitute

Pokud místo konání nemáte detailněji rozdělené (např. na ulici, město, objekt, atd.), vyplňte element other.

Datum a čas konání akce je povinné určitem datem jejího začátku. Pokud má daná akce i přesný čas je možné jej uvést v elementu start_time. Pokud u akce známe i její konec, můžeme jej uvést prostřednictvím elementů end_date, případně i end_time.

Počet termínů akce není omezen (elementy date), takže pokud se stejná akce koná na stejném místě několikrát, tak se jednotlivá data konání uvedou najednou.

Příklad více dat konání

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<events version="3.0">
<event>
<id>1111</id>
<name>Název akce</name>
<places>
<place>
<city>Praha</city>
<company id="10">Název objektu</company>
</place>
</places>
<dates>
<date>
<start_date>2011-03-12</start_date>
<start_time>18:00</start_time>
<end_time>19:30</end_time>
</date>
<date>
<start_date>2011-03-12</start_date>
<start_time>20:00</start_time>
<end_time>21:30</end_time>
</date>
</dates>
</event>
</events>

Uzavřenost objektu během dlouhodobé akce

Pokud akce trvá v rozmezí několika dní (např. výstava), je možné v elementu closed_dates uvést výčet datumů, kdy je daný objekt uzavřen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<events version="3.0">
<event>
<id>1111</id>
<name>Název akce</name>
<places>
<place>
<city>Praha</city>
<company id="10">Název objektu</company>
</place>
</places>
<dates>
<date>
<start_date>2016-03-12</start_date>
<end_date>2016-04-12</end_date>
</date>
</dates>
<closed_dates>
<closed_date>2016-03-14</closed_date>
<closed_date>2016-03-21</closed_date>
<closed_date>2016-03-28</closed_date>
<closed_date>2016-04-04</closed_date>
<closed_date>2016-04-11</closed_date>
</closed_dates>
</event>
</events>
 

Pro přidání textové informace o akci použijte element description.

Pokud máte informace o akcích uloženy ve více jazycích, rádi uvítame překlady názvu a popisu akce

Zájem máme o tyto jazyky: cz, en, de, ru, pl, nl, it, es, fr

Různé jazykové verze můžete také uvádět u elementu other (zpřesnění, kde se akce koná) a elementu entrance_fee (označujícím vstupné na akci)

Příklad přidání jazykových verzi pro název a popis

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<events version="3.0">
<event>
<id>1111</id>
<name lang="cz">Název akce</name>
<name lang="en">Name of event</name>
<description lang="cz">Popis akce</description>
<description lang="en">Description of event</description>
<places>
<place>
<city>Praha</city>
<other lang="cz">Václavské náměstí</other>
<other lang="en>Wenceslav Square</other>
</place>
</places>
<dates>
<date>
<start_date>2011-03-12</start_date>
</date>
</dates>
<details>
<entrance_fee lang="cz">100 Kč</entrance_fee>
<entrance_fee lang="en">3 EUR</entrance_fee>
</details>
</event>
</events>

Pokud váš systém obsahuje i informace o pořadateli akce, můžete tyto nepovinné údaje také doplnit do exportu, k tomu slouží element organizer.

Všechny údaje o pořadateli jsou nepovinné, takže můžete uvést jen ty, které máte. U kontaktních údajů (telefon, fax, email, skype, url) je možné zadat více hodnot oddělených čárkou.

Příklad přidání informací o pořadateli

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<events version="3.0">
<event>
<id>1111</id>
<name>Název akce</name>
<places>
<place>
<city>Praha</city>
</place>
</places>
<dates>
<date>
<start_date>2011-03-12</start_date>
</date>
</dates>
<organizers>
<organizer>
<name>Název pořadatele akce</name>
<person>Kontaktní osoba pořadatele</person>
<phone>608111222</phone>
<fax>2456789</fax>
<email>poradatel@akce.cz</email>
<skype>poradatelAkce</skype>
<url>http://www.akce.cz</url>
</organizer>
</organizers>
</event>
</events>

Pro zadání typů akce slouží element types a jeho podelementy type. Jedna akce může mít několik typů.

Informace o typech akcí nám můžete poskytnou v jednom ze tří možných způsobu:

 1. ID typů akcí z našeho číselníku typů
 2. uvedením ID typů akcí z vašeho vlastního číselníku, který nám zpřístupníte ve formátu XML
 3. uvedením názvu typu akce (např. hudba, film, karneval atd.)

Příklad přidání typů akcí

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<events version="3.0">
<event>
<id>1111</id>
<name>Název akce</name>
<places>
<place>
<city>Praha</city>
</place>
</places>
<dates>
<date>
<start_date>2011-03-12</start_date>
</date>
</dates>
<types>
<type>2</type>
<type>5</type>
<type>12</type>
</types>
</event>
</events>


Pokud je možné rezervovat vstupenky na akci, uveďte URL adresu, kde je možné rezervovat, do elementu booking_url (je možné jich zadat více). Můžete použít atribut lang pro identifikaci jazyku rezervace vstupenek, případně i atribut system pro označení rezervačního systému, který je použit. Do elementu booking_note můžete uvést poznámku k předprodeji vstupenek.

Pokud je nějak omezen i čas, do kdy nejpozději je možné rezervaci provést, tak lze použít elementy booking_end_date, případně i booking_end_time, které jsou stejně jako ostatní časy konání akce v elementu date.

Příklad přidání informací o rezervaci vstupenek

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<events version="3.0">
<event>
<id>1111</id>
<name>Název akce</name>
<places>
<place>
<city>Praha</city>
</place>
</places>
<dates>
<date>
<start_date>2011-03-12</start_date>
<booking_end_date>2011-03-11</booking_end_date>
<booking_end_time>19:00</booking_end_time>
</date>
<date>
<start_date>2011-03-13</start_date>
<booking_end_date>2011-03-12</booking_end_date>
<booking_end_time>19:00</booking_end_time>
</date>
</dates>
<booking>
<booking_url system="Název vstupenkového systému" lang="cz">
http://www.rezervujte-vstupenku.cz/?id=1111
</booking_url>
<booking_url>
http://www.rezervujte-vstupenku.cz/?id=1211
</booking_url>
<booking_note>Poznámka k rezervaci vstupenek</booking_note>
</booking>
</event>
</events>


Pokud máte k dispozici i obrázky (resp. soubory) týkající se akce můžete použít element photos (resp. files, videos).

Do XML je možné vložit více fotografií i souborů podelementem photo (resp. file, video). Jako obsah elementů photo_url (resp. file_url, video_url) uvádějte URL adresu k danému souboru.

Můžete uvést několik elementů photo_name (resp. file_name, video_name) s uvedením atributu lang pro zvolení jazyka popisu.

Příklad vložení fotografií, souborů a videí

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<events version="3.0">
<event>
<id>1111</id>
<name>Název akce</name>
<places>
<place>
<city>Praha</city>
</place>
</places>
<dates>
<date>
<start_date>2011-03-12</start_date>
</date>
</dates>
<photos>
<photo>
<photo_url>http://www.vase-akce.cz/tato-akce/foto1.jpg</photo_url>
<photo_name lang="cz">Obrázek k akci</photo_name>
<photo_name lang="en">Event photo</photo_name>
</photo>
<photo>
<photo_url>http://www.vase-akce.cz/tato-akce/foto2.jpg</photo_url>
</photo>
</photos>
<files>
<file>
<file_url>http://www.vase-akce.cz/tato-akce/program1.pdf</file_url>
</file>
<file>
<file_url>http://www.vase-akce.cz/tato-akce/seznam_ucastniku.xls</file_url>
<file_name lang="cz">Seznam účastníků</file_name>
<file_name lang="en">List of participants</file_name>
</file>
</files>
<videos>
<video>
<video_url>http://www.vase-akce.cz/tato-akce/video1.mp4</video_url>
<video_name lang="cz">Video k akci</video_name>
<video_name lang="en">Event video</video_name>
</video>
<video>
<video_url>http://www.vase-akce.cz/tato-akce/video2.avi</video_url>
<video_name>Další video</video_name>
</video>
</videos>
</event>
</events>


Pro přidání libovolné poznámky k dané akci slouží element note.

Pro zadání dalších doplňujících informaci k akci slouží element details.

Možné doplňující informace:

Příklad uvedení doplňujících informací

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<events version="3.0">
<event>
<id>1111</id>
<name>Název akce</name>
<note>poznámka</note>
<places>
<place>
<city>Praha</city>
</place>
</places>
<dates>
<date>
<start_date>2011-03-12</start_date>
</date>
</dates>
<details>
<duration>120</duration>
<languages>
<language>16</language>
<language>3</language>
</languages>
<subtitles>
<language>21</language>
<language>2</language>
</subtitles>
<accessible_from>15</accessible_from>
<sign_language>true</sign_language>
<free_entry>false</free_entry>
<significance>3</significance>
<barrier_free_access>true</barrier_free_access>
<repeated>false</repeated>
<canceled>false</canceled>
<entrance_fee lang="cz">100 Kč</entrance_fee>
<entrance_fee lang="en">3 EUR</entrance_fee>
<url>http://nase-akce.cz/1111</url>
<animals>false</animals>
<for_children>true</for_children>
<festival id="102">Název festivalu</festival>
<data_source>Zdroj dat</data_source>
<performer>Olympic</performer>
<performer>Chinaski</performer>
<planned>false</planned>
<verified>true</verified>
</details>
</event>
</events>