cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
Detailní popis XML schématu v1.0

element events
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p1.png
popis
Events xml schema

element events/event
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p2.png
popis
Element jedné akce

element events/event/id
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p3.png
typ xs:string
popis
Univerzální identifikátor akce, musí být pokaždé stejný a v souboru jedinečný.

element events/event/name
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p4.png
typ extension of xs:string
popis
Název akce, pokud není uveden atribut lang, jedná se o název v českém jazyce

attribute events/event/name/@lang
typ xs:string
popis
Jazyk názvu - cz, en, de, ru, pl, fr, es, nl, it

element events/event/description
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p5.png
typ extension of xs:string
popis
Popis akce, pokud není uveden atribut lang, jedná se o popis v českém jazyce

attribute events/event/description/@lang
typ xs:string
popis
Jazyk popisu - cz, en, de, ru, pl, fr, es, nl, it

element events/event/note
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p5.png
typ extension of xs:string
popis

Poznámka k akci

element events/event/place
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p6.png
popis
Místo konání akce. Je povinné uvést alespoň jeden z podelementů. Pokud si nejste jisti který, vyplňte "other".

element events/event/place/city
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p7.png
typ xs:string
popis
Město, ve kterém se akce koná

element events/event/place/street
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p8.png
typ xs:string
popis
Ulice, kde se akce koná

element events/event/place/company
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p9.png
typ xs:string
popis
Firma (objekt, zařízení), kde se akce koná

element events/event/place/other
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p10.png
typ xs:string
popis
Poznámka, případně zpřesnění, k místu konání akce

element events/event/place/wgs84
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p11.png
popis
Souřadnice v systému WGS84 místa, kde se akce koná

element events/event/place/wgs84/latitude
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p12.png
typ xs:double
popis
zeměpisná šířka - desetinné číslo

element events/event/place/wgs84/longitude
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p13.png
typ xs:double
popis
zeměpisná délka - desetinné číslo

element events/event/dates
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p14.png
popis
Data a časy konání akce

element events/event/dates/date
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p15.png
popis
Datum a čas konání akce, alespoň jeden je povinný

element events/event/dates/date/start_date
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p16.png
typ xs:date
popis
Datum začátku konání akce (tento element je povinný) ve formátu YYYY-mm-dd

element events/event/dates/date/start_time
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p17.png
typ xs:string
popis
Čas začátku konání akce ve formátu HH:ii

element events/event/dates/date/end_date
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p18.png
typ xs:date
popis
Datum konce konání akce ve formátu YYYY-mm-dd

element events/event/dates/date/end_time
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p19.png
typ xs:string
popis
Čas konce konání akce ve formátu HH:ii

element events/event/dates/date/booking_end_date
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p20.png
typ xs:date
popis
Poslední datum, kdy je možné rezervovat vstupenku ve formátu YYYY-mm-dd

element events/event/dates/date/booking_end_time
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p21.png
typ xs:string
popis
Poslední čas, kdy je možné rezervovat vstupenku ve formátu YYYY-mm-dd

element events/event/organizer
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p22.png
popis
Pořadatel akce

element events/event/organizer/name
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p23.png
typ xs:string
popis
Název pořadatele

element events/event/organizer/person
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p24.png
typ xs:string
popis
Kontaktní osoba

element events/event/organizer/phone
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p25.png
typ xs:string
popis
Telefon pořadatele

element events/event/organizer/fax
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p26.png
typ xs:string
popis
Fax pořadatele

element events/event/organizer/email
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p27.png
typ xs:string
popis
E-mailová adresa pořadatele

element events/event/organizer/skype
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p29.png
typ xs:string
popis
Skype jméno pořadatele

element events/event/types
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p30.png
popis
Typy akce

element events/event/types/type
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p31.png
typ xs:string
popis
Typ akce - uvítame, pokud použijete číselník typů akcí (podle námi uvedeného schématu) a zde uvedete pouze ID do tohoto číselníku (případně můžete využít náš číselník)

element events/event/details
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p32.png
popis
Detailní informace o akci

element events/event/details/duration
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p33.png
typ xs:nonNegativeInteger
popis
Délka akce v minutách

element events/event/details/languages
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p34.png
popis
Jazyky, ve kterých je akce

element events/event/details/languages/language
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p35.png
typ xs:string
popis
Jazyk akce - uvítáme když použijete náš číselník jazyků

element events/event/details/subtitles
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p36.png
popis
Jazyky titulků k akci

element events/event/details/subtitles/language
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p37.png
typ xs:string
popis
Jazyk titulků - uvítáme když použijete náš číselník

element events/event/details/accessible_from
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p38.png
typ xs:nonNegativeInteger
popis
Věk, od kterého je akce přístupná

element events/event/details/sign_language
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p39.png
typ xs:boolean
popis
Příznak, zda je akce doplněna překladem do znakové řeči

element events/event/details/free_entry
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p40.png
typ xs:boolean
popis
Příznak, určující zda je akce přístupná bezplatně

element events/event/details/significance
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p41.png
typ xs:string
popis
Významnost akce - uvítáme když použijete náš číselník

element events/event/details/barrier_free_access
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p42.png
typ xs:boolean
popis
Příznak, zda je akce přístupná pro vozíčkáře

element events/event/details/repeated
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p43.png
typ xs:boolean
popis
Příznak, zda se jedná o opakovanou akci

element events/event/details/canceled
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p44.png
typ xs:boolean
popis
Příznak, zda byla akce zrušena před jejím začátkem

element events/event/details/entrance_fee
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p45.png
typ xs:string
popis
Textový popis ceny vstupného

element events/event/details/url
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p46.png
typ xs:string
popis
Webová adresa akce

element events/event/details/animals
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p47.png
typ xs:boolean
popis
Příznak, zda je na akci povolen vstup zvířat

element events/event/details/for_children
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p48.png
typ xs:boolean
popis
Příznak, zda je akce vhodná pro děti

element events/event/booking_url
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p49.png
typ xs:string
popis
Webová adresa, kde je možné objednat vstupenku na akci

element events/event/booking_note
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p50.png
typ xs:string
popis
Poznámka k předprodeji vstupenek

element events/event/photos
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p51.png
popis
Fotografie akce

element events/event/photos/photo
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p52.png
typ xs:string
popis
Webová adresa fotografie k akci

element events/event/files
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p53.png
popis
Soubory akce

element events/event/files/file
diagram xmlevents_diagrams/xmlevents_p54.png
typ xs:string
popis
Webová adresa souboru k akci